Tähelepanu! Alates 01.07.2020 KRATT suletakse.
Küsimuste korral palun pöördu kratt@hitsa.ee .

Projekti „Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses“ (kood 1.2.0403.11-0127) eesmärk on kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses eesmärgiga parandada selle abil õppe kvaliteeti ning koolidevahelist koostööd võrreldes kõrgkoolide üleselt lõputöid.

Portaaliga on liidestatud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Maaülikooli, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Majanduskooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooli kraaditööde arhiivid. Nimetatud arhiivid sisaldavad doktori-, magistri- ning bakalaureusetöid. Lisaks on portaaliga liidestatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ja Tallinna Teeninduskooli kursusetööd ning kirjastuse Avita väljaanded.

Portaal võimaldab:

KRATTi kasutusjuhendi saad alla laadida siit: kasutusjuhend

KRATTi kasutustingimused saad alla laadida siit: kasutustingimused

Süsteemi töös esinavate tõrgete või probleemide korral palume vearaportid saata e-maili aadressile kratt@hitsa.ee . KRATTi haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

ESF HITSA